Vi rekryterar snart!

I början av sommaren startar vi rekryteringen av säsongsarbetare för hösten.

Vi stödjer barns välmående

Med julinsamlingen är Kuvaverkko med att hjälpa låginkomstfamiljer i Finland och stödja arbetet för barns välmående.

Vi kommer att genomföra en säker fotografering

Våra kunders och vår personals trygghet är av största vikt för oss. Som medlem i Suomen koulukuvausliitto har vi förbundit oss till att genomföra ett tryggt fotograferingstillfälle under coronaepidemin:

Vi rekryterar snart!

I början av sommaren startar vi rekryteringen av säsongsarbetare för hösten.

Vi stödjer barns välmående

Med julinsamlingen är Kuvaverkko med att hjälpa låginkomstfamiljer i Finland och stödja arbetet för barns välmående.

Vi kommer att genomföra en säker fotografering

Våra kunders och vår personals trygghet är av största vikt för oss. Som medlem i Suomen koulukuvausliitto har vi förbundit oss till att genomföra ett tryggt fotograferingstillfälle under coronaepidemin: