Ympäristövastuu

Kuvaverkolle on myönnetty Ekokompassi-ympäristösertifikaatti tammikuussa 2015. Lisätietoa Ekokompassista: ekokompassi.fi.

Kuvaverkon ympäristöpolitiikka kattaa koko yrityksen toiminnot. Ympäristöpolitiikkamme kertoo, että Kuvaverkko huomioi toiminnoissaan ympäristömme mahdollisimman laajasti sekä välittää näin asiakkailleen tietoa asian tärkeydestä.

Tunnistamme liiketoiminnassamme ympäristövaikutukset ja kehitämme toimintaamme kestävän kehityksen näkökulmasta ja ympäristövaikutukset huomioiden.

  • Huomioimme ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset liiketoimintamme suunnittelussa.
  • Pyrimme tehostamaan asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme ympäristömyönteisyyttä.
  • Suosimme lisäksi yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä, jotka toimivat ympäristöpolitiikkamme mukaisesti ja joilla ympäristöajattelu on myös osana liiketoimintansa strategiaa.
  • Kasvatamme ympäristömyönteisyyttä. Varmistamme säännöllisin väliajoin, että voimassaolevat ympäristölainsäädännöt tulevat huomioiduksi toiminnassamme ja pyrimme myös ennakoimaan lainsäädännön kehitystä. Kehitämme tuotantoa ja tehokkaampia työmenetelmiä, joiden avulla voimme vähentää materiaalihukkaa.
Ekokompassi