Tietosuojaseloste

Helsingin kaupungin kilpailuttamien kuvauskohteiden tietosuojaseloste.


Kuvaverkko tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa. Siksi suosittelemmekin tutustumaan tietosuojaselosteeseemme asioinnin yhteydessä.

Laatimispäivämäärä: 18.1.2019

Päivitetty: 26.4.2022

1. Rekisterinpitäjä

Kuvaverkko Oy
Y-tunnus 10586551

2. Yhteyshenkilö

Oskar Levänen
oskar.levanen(at)kuvaverkko.fi

3. Rekisterin nimi

Helsingin kaupungin ja Kuvaverkon asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvat rekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:
-    Oikeutettu etu (asiakassuhde)
-    Suostumus
Kuvaverkko käsittelee henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on Palvelun tuottamiseksi tarpeen ja vain siihen saakka, kunnes sopimuksen voimassaoloaika on päättynyt. Kuvaverkko ei yhdistä henkilötietoja muuhun hallussa olevaan aineistoon tai luovuta niitä ulkopuolisille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
Perustiedot, kuten
-    etu- ja sukunimi
-    yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
Asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten
-    kuvatiedostot
-    rekisteröitymistä koskevat tiedot (salasana ja käyttäjätunnus)
-    tilaushistoriaa koskevat tiedot, mukaan lukien maksutavat ja perintätiedot
-    reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet, mukaan lukien puheluiden taltiot ja rekisteröidyn rekisterinpitäjään liittyvä toiminta sosiaalisen median palveluissa
-    markkinointikiellot
-    rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niiden käyttö
-    evästeet ja niiden tai muiden vastaavien tekniikoiden välityksellä saadut rekisteröidyn päätelaitetta ja verkkokäyttäytymistä koskevat tiedot (esim. IP-osoite)

6. Rekisterin suojaus

Kuvaverkko noudattaa sisäänrakennettua ja oletusarvoista tietosuojaa Palvelun tuottamisessa, kehittämisessä ja toimittamisessa. Tämä tarkoittaa tietosuojaperiaatteiden sisällyttämistä aikaisessa vaiheessa henkilötietojen käsittelyn osaksi, sekä tietosuoja-asetuksen vaatimusten toteutumista koko henkilötietojen käsittelyn elinkaaren ajan.

A. Manuaalinen aineisto

Jos kuvaukseen on ilmoittauduttu paperilomakkeilla, kuvauksen jälkeen lomakkeiden tiedot tallennetaan jonka jälkeen ne kerätään lukolliseen keräysastiaan.  Materiaali kuljetetaan valvottuun käsittelylaitokseen, jossa siitä murskaamisen ja silppuamisen jälkeen valmistetaan pehmopaperin raaka-ainetta teollisuudelle.

B. Tietojärjestelmiin talletetut tiedot

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvatoimialan yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

7.  Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Kuvaverkko huolehtii siitä, että käsittelemämme henkilötiedot ovat sellaisessa yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, että ne voidaan automaattisesti irrottaa järjestelmästä siirrettäväksi toiseen järjestelmään.
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostilla asiakaspalvelu(at)kuvaverkko.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

8 Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä.
Pyynnöt tulee lähettää sähköpostilla asiakaspalvelu(at)kuvaverkko.fi.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin säännönmukainen tietolähde on rekisteröity itse hänen ilmoittautuessa kuvaukseen tai asioidessaan Kuvaverkon verkkokaupassa. Voit antaa itsestäsi tietoja esimerkiksi asiakkaaksi rekisteröitymisen, kuvatuotteiden ostamisen tai Kuvaverkon muiden palveluiden käyttämisen tai markkinointikampanjoihin osallistumisen yhteydessä. Lisäksi voimme kerätä tietoja käyttämiesi päätelaitteiden välityksellä evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

10. Tietojen luovuttamisesta ja siirtämisestä

Kuvaverkko Oy ei luovuta eikä siirrä asiakastietorekisterissään olevia tietoja muuhun kuin perintään, sekä pyydettäessä asianosaisille ja viranomaiskäyttöön.
Kuvaverkko ei myöskään luovuta saatuja henkilötietoja EU tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Kuvaverkko julkistaa verkkokaupassa ja toimittaa ryhmä- ja kaverikuvat kaikkien kuvissa esiintyvien henkilöille ja/tai niiden huoltajille.

Tämä rekisteriseloste on aina saatavilla osoitteessa www.kuvaverkko.fi