Julen 2020

Vi stödjer Rädda Barnens arbete i Finland

Kuvaverkko stödjer Rädda Barnens arbete i Finland julen 2020. Med julinsamlingen motverkas marginalisering av barn och unga samt skapas förutsättningar för en bättre framtid för familjer som lever i ekonomiskt trångmål. Vi önskar alla en God Jul och Tryggt Nytt År!