Miljöansvar

Kuvaverkko beviljades miljöcertifikatet Ekokompassen i januari 2015. Mer information om Ekokompassen: ekokompassi.fi/sv.

Kuvaverkkos miljöpolitik omfattar företagets samtliga funktioner. Vår miljöpolitik signalerar att Kuvaverkko beaktar miljön i sin verksamhet så långt det är möjligt och förmedlar information om hur viktig miljön är till sina kunder.

Vi identifierar den miljöpåverkan vår affärsverksamhet har och utvecklar verksamheten i enlighet med en hållbar utveckling och med beaktande av miljön.

  • Vi beaktar miljöperspektiven och -effekterna när vi planerar vår affärsverksamhet.
  • Vi strävar efter att öka våra kunders och samarbetspartners miljömedvetenhet.
  • Vi föredrar dessutom samarbetspartner och intressenter som agerar i enlighet med vår miljöpolitik och som i sin affärsstrategi även beaktar miljön.
  • Vi ökar miljömedvetenheten. Vi kontrollerar regelbundet att gällande miljölagstiftning beaktas i vår verksamhet och strävar även efter att förutse hur lagstiftningen utvecklas. Vi utvecklar produktionen och effektivare arbetsmetoder för att kunna minska materialsvinnet.
Ekokompassi