Fotografering under koronaepidemin

Våra kunders och vår personals trygghet är oerhörd viktig för oss: vi utför en trygg fotografering under coronaepidemin. Vi fortsätter att följa de säkerhetsprotokoll som vi startade i höstas. Vi iakttar de allmänna anvisningarna och rekommendationerna och följer proaktivt epidemisituationen.

Läs mer

Odla skog tillsammans med oss – välj koldioxidneutrala foton

Vi arbetar med miljön i åtanke: ansvarsfullt och långsiktigt. Vi minskade vårt koldioxidavtryck genom att år 2019 skaffa en koldioxid- och miljöavfallsfri anordning för tillverkning av foton. Därefter kartlade vi Kuvaverkkos minskade koldioxidavtryck, som är 110 ton (CO2eqv) per år. Resten av våra koldioxidutsläpp kompenserar vi för genom att plantera skog. Tillsammans med oss kan…

Läs mer

Fotografering under hösten 2020

Våra kunders och vår personals trygghet är oerhörd viktig för oss: vi utför en trygg fotografering under coronaepidemin. Vi iakttar de allmänna anvisningarna och rekommendationerna och följer proaktivt epidemisituationen. Vi reagerar omedelbart på ändringar i myndighetsanvisningar och -rekommendationer.

Läs mer

Hållbara minnen utan kemikalier

Vi är en föregångare i branschen även inom miljöfrågor. Vi har som enda aktör i Finland övergått till en ny era inom bildtryck. Vi skapar bilderna på fotopapper på ett miljövänligt sätt utan kemikalier, eftersom de kemikalier som används i traditionell fotoproduktion är miljöavfall. Tack vare modern teknik är även bildernas kvalitet och hållbarhet bättre.

Läs mer

Ekokompassen för en renare framtid

Ekokompassi

Vi tänker på de fotograferades framtid. Vi har minskat miljöbelastningen genom smarta kemikalie- och materialval. Dessutom undviker vi att producera onödiga bilder. Fotografierna kan även beställas i digitalt format i webbutiken. För detta har vi som första företag i branschen beviljats certifikatet Ekokompassen.

Läs mer