Beställnings- och leveransvillkor

Av den fotograferades vårdnadshavare eller den myndige som ska bli fotograferad (nedan Kund) begär vi i samband med anmälan till fotograferingen (nedan Fotografering) om samtycke till dessa beställnings- och leveransvillkor och samtidigt till att

  • den fotograferade får delta i Fotograferingen
  • Kunden samtycker till att ta emot bilderna för påseende utan separat beställning
  • den fotograferades bilder får skickas till den skola/det daghem/den församling/det företag/den sammanslutning som har beställt Fotograferingen (nedan Beställare av fotograferingen)
  • den fotograferades grupp- och kompisfoton får publiceras och skickas till alla personer som finns på bilderna och/eller deras vårdnadshavare och till att
  • Kuvaverkko i enlighet med sin Sekretesspolicy kan behandla Kundens och den fotograferades personuppgifter i anknytning till Fotograferingen.

Efter fotograferingen skickar vi en inbjudan till webbutiken till den e-postadress eller det telefonnummer som Kunden har angett. I webbutiken kan Kunden titta på bilderna och bland dem beställa önskade fotoprodukter. När Kunden gör en beställning i webbutiken ska han eller hon kontrollera kunduppgifterna och leveransadressen. En beställning som har bekräftats kan inte längre ändras, eftersom den bekräftade beställningen automatiskt skickas till produktionen och Kunden får en beställningsbekräftelse till sin e-post.

Om Kunden inte har gjort en beställning i webbutiken inom två veckor från inbjudan får han eller hon exempel på fotografierna och priserna på dem för påseende till den adress som han eller hon har angett*. Om Kunden så önskar kan han eller hon med den medföljande fakturan lösa in en del av eller alla de levererade fotoprodukterna inom de 14 dagar som den avgiftsfria returrätten gäller. På fakturan finns de levererade produkterna specificerade rad för rad inklusive priser samt ett faktureringstillägg på 3,95 euro och expeditionsavgiften på 3,90 euro för brev.

Med Beställaren av fotograferingen har det i förväg överenskommits om huruvida de första beställningarna ska skickas hem till den adress som Kunden har angett eller till Beställaren av fotograferingen. Vi levererar fotoprodukterna i A4-ark, i A4-kuvert. De produkter som inte kan levereras per brev levereras som postpaket.

Leveransavgiften för brev är 3,90 euro/beställning.
Leveransavgiften för paket är 6,95 euro/beställning.

Om samma leverans omfattar fotografier av flera barn tas expeditionsavgiften ut en gång och till den tillkommer en hanteringskostnad på en euro per barn.

Vi levererar endast till adresser i Finland.

Kunden ska vara en person som har fyllt 18 år.

Kuvaverkko Oy förbehåller sig rätten till ändringar.

*Konsumentombudsmannens rekommendation om skol- och daghemsfotograferingar (på finska): https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/toimialakohtaiset/valokuvaus-kouluissa-ja-paivakodeissa/#3

Returnering
Returnering sker i samma kuvert eller paket som produkterna kom i, om det ännu finns kvar och är helt. Om det ursprungliga kuvertet eller paketet inte finns tillgängligt, ange adressen

Kuvaverkko Oy
Kod 5012495
00003 Svarsförsändelse

Kuvaverkko betalar postavgiften för dig.

För returneringar som skickas via Matkahuolto ska det på paketet stå Kundreturnering och avtalsnummer 9524030.

Digitala produkter är inte berättigade till retur eller utbyte.